Ισορροπίες φάσεων σε υδατικά διαλύματα αντίθετα φορτισμένων πολυ-ηλεκτρολυτών (με εφαρμογές στο σχεδιασμό μοντέρνων υλικών της εύπλαστης ύλης): Θεωρητική μελέτη μέσω μοριακής θερμοδυναμικής

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Μαυραντζάς Βλάσης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Microelectronics Technology (CHM_E_Γ4)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Corrosion and Materials Protection (CHM_E_Γ5)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Πριόβολος, Αλέξανδρος (AM: 1047578)