Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδας σε ελαστο-ιξωδοπλαστικό ρευστό

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Suspensions and Emulsions (CHM_E_Β6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Applications & Simulation of Transport Phenomena (CHM_E_A4)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Σπυριδάκης Αλέξανδρος