Σεμινάρια Τμήματος (Webinars): Γεώργιος Καρανικολός - Καινοτόμα πορώδη συστήματα και διεργασίες διαχωρισμού και κατάλυσης με έμφαση στο CO2 και το Η2. Νέες, συμπληρωματικές ερευνητικές περιοχές @ChemEngUP

Seminar Subject: Καινοτόμα πορώδη συστήματα και διεργασίες διαχωρισμού και κατάλυσης με έμφαση στο CO2 και το Η2. Νέες, συμπληρωματικές ερευνητικές περιοχές @ChemEngUP
Event Category: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Speaker Name: Γεώργιος Καρανικολός
Speakers Affiliation: Khalifa University
Seminar Room: Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Mon, Jan 18 2021, Ώρα: 16:00 - 17:15
Abstract

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αυξανόμενης συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και η μετατροπή του σε χρήσιμα προϊόντα με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, καθώς και η παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου ως μελλοντικού καθαρού καυσίμου σε ευρεία κλίμακα αποτελούν δύο από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα εντατικών προσπαθειών της επιστημονικής κοινότητας προς ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης της βιωσιμότητας. Στην παρούσα ομιλία, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα της ερευνητικής μου ομάδας στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων με έμφαση σε ετερογενή συστήματα ροφητών και καταλυτών καθώς και σε διεργασίες μεμβρανών. Καινοτόμα συστήματα βασιζόμενα σε μεταλλο-οργανικά πλέγματα (metal-organic frameworks, MOFs), ζεολίθους με ιεραρχικό πορώδες (hierarchical zeolites), μεμβράνες διαχωρισμού και κατάλυσης υπερυψηλής ροής με προσανατολισμένο δίκτυο πόρων, καθώς και υβριδικά πολυλειτουργικά συστήματα θα παρουσιαστούν. Έμφαση θα δοθεί στο να αναδειχθούν νέες περιοχές συνέργειας και συμπληρωματικότητας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.                  

Δείτε το video της ομιλίας του κ. Γεωργίου Καρανικολού

Speakers Short CV

Ο Δρ. Γεώργιος Καρανικολός είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά το πέρας των βασικών σπουδών του έλαβε υποτροφία και διεκπεραίωσε τις διδακτορικές του σπουδές στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του State University of New York at Buffalo, όπου απέκτησε το PhD του το 2005 υπό την επίβλεψη των Καθ. Τριανταφύλλου Μουντζιάρη και Πασχάλη Αλεξανδρίδη. Στη συνέχεια πραγματοποίησε την μεταδιδακτορική του έρευνα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Μινεσότας στην ομάδα του Καθ. Μιχάλη Τσαπατσή. Για το διάστημα 2007-2013 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου δραστηριοποιήθηκε ερευνητικά στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ως υπότροφος Marie Curie. Από το 2013 κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Khalifa University όπου σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής. Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν διεργασίες διαχωρισμού και κατάλυσης, δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, καινοτόμα πολυλειτουργικα πορώδη υλικά και νανοϋλικά, και συστήματα μεμβρανών.