Συνδυαστική χρήση οξειδασών στην αποικοδόμηση της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Δημαρόγκωνα Μαρία
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Biomaterials (CHM_E_Γ3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Molecular Spectroscopy (CHM_E_B2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΚΑΡΑΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (AM: 1060108)