Παραγωγή δευτερογενών οργανικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (Αρωματικές Ενώσεις)

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Πανδής Σπυρίδων
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Air Pollution Management (CHM_E_A6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Wastewater Engineering (CHM_E_A1)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Δαμιανός Παυλίδης (AM: 1060117)