Τα πλοια σαν πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Μεσόγειο

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Πανδής Σπυρίδων
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Air Pollution Management (CHM_E_A6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Wastewater Engineering (CHM_E_A1)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Αλκμήνη Κρητικού (AM: up1069020@upnet.gr)