Μαθηματική μοντελοποίηση της παραγωγής βιοπλαστικών από μικροφύκη και κυανοβακτήρια

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Κορνάρος Μιχάλης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Wastewater Engineering (CHM_E_A1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Process Optimization and Control (CHM_E_A2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Φυστικάκη Σοφία (AM: 1069021)