Τρισδιάστατα εκτυπωμένες δομές με ιδιότητες υπερλιπαντικότητας

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Materials Science and Technology
Επιβλέπων:
Δάσιος Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Corrosion and Materials Protection (CHM_E_Γ5)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Nanomaterials & Nanotechnology (CHM_E_Γ2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Αλλιάι Άγγελος (AM: 1069015)
Παρατηρήσεις

Χρήση πολυμερικών νημάτων με γραφιτικά/ανθρακικά πρόσθετα που προσφέρουν ξηρά λίπανση για τρισδιάστατη εκτύπωση επιφανειών και μικροδομών με βελτιωμένη συμπεριφορά φθοράς και τριβής.