Παρασκευή οξειδίου του πυριτίου με πλάσμα ατμοσφαιρικής πίεσης τύπου τζετ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Materials Science and Technology
Επιβλέπων:
Αμανατίδης Ελευθέριος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Microelectronics Technology (CHM_E_Γ4)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Biomaterials (CHM_E_Γ3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΡΜΙΤΖΟΣ (AM: 1060625)