Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Τομέα Β -Αίθουσα Σεμιναρίων (13 Ιουλίου)