Ρόφηση φαινολικών ουσιών και σακχάρων σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου με χρήση πολυμερικής ρητίνης

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Molecular Spectroscopy (CHM_E_B2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Suspensions and Emulsions (CHM_E_Β6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Γιώργος Βελισσάρης (AM: 1069040)