Κρυσταλλογραφική ανάλυση ενζύμων που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση πλαστικών

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Δημαρόγκωνα Μαρία
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Molecular Spectroscopy (CHM_E_B2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Biomaterials (CHM_E_Γ3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Πηνελόπη Σαμοΐλη (AM: 1073117)