Μηχανική και Δυναμική των φωτοσυνθετικών κεραίων των διατόμων

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Materials Science and Technology
Επιβλέπων:
Δασκαλάκης Βαγγέλης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Biomaterials (CHM_E_Γ3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Molecular Spectroscopy (CHM_E_B2)