Διερεύνηση των συνθηκών εκχύλισης πολυφαινολικών ενώσεων από παραπροιόντα του είδους Vitis vinifera L., χρησιμοποιώντας Φυσικούς Βαθέως Ευτηκτικούς Διαλύτες.

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Molecular Spectroscopy (CHM_E_B2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Suspensions and Emulsions (CHM_E_Β6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Σταύρος Κουτσούλης (AM: 1073087)