Δήλωση επιπλέον μαθήματος από 22-26.4.2024 (Δεν αφορά φοιτητές του Ά έτους)

Posted on

Κατόπιν απόφασης της υπ' αριθμ 627/2.11.2021 Συνέλευσης  του Τμήματος, για την  δήλωση επιπλέον μαθήματος, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και υπογραφή στο επισυναπτόμενο έντυπο του σύμβουλου Καθηγητή.

Η σύμφωνη γνώμη  του συμβούλου Καθηγητή μπορεί να γίνει μόνο με την  φυσική  του υπογραφή και η κατάθεση της αίτησης, μόνο  με τη φυσική παρουσία των φοιτητών στη Γραμματεία.

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν βρίσκει το όνομα του για κάποιο λόγο, μπορεί να απευθυνθεί στο σύμβουλο καθηγητή, με βάση το επώνυμο του, στο αντίστοιχο έτος.

Η κατάθεση των υπογεγραμμένων αιτήσεων θα γίνονται δεκτές στην Γραμματεία από 22-26.4.2024

Οι Σύμβουλοι Καθηγητές ανά έτος εισαγωγής https://www.chemeng.upatras.gr/el/node/49

--
 

*Γραμματεία Χημικών Μηχανικών*
*Department Secretariat*

Department of Chemical Engineering
University of Patras
Caratheodory 1, University Campus
GR 265 04 Rion - Patras, Greece
Tel:  +30 2610 969500-1-2-3, 5

Attached Files