Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδας σε ελαστο-ιξωδοπλαστικό ρευστό

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Suspensions and Emulsions (CHM_E_Β6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Production & Shaping of Industrial Materials (CHM_E_Γ1)