Παραγωγή ατμοσφαιρικών οργανικών μικροσωματιδίων από βιογενείς ενώσεις

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Πανδής Σπυρίδων
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Air Pollution Management (CHM_E_A6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Wastewater Engineering (CHM_E_A1)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΜΠΑΛΑΧΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (AM: 1047659)