Ανάκτηση Ν και Ρ από αστικά υδατικά απόβλητα

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Επιβλέπων:
Κουτσούκος Πέτρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Suspensions and Emulsions (CHM_E_Β6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Wastewater Engineering (CHM_E_A1)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ (AM: 1055987)
Παρατηρήσεις

Μια ελκυστική μέθοδος για την ανάκτηση πρώτων υλών από αστικά υδατικά απόβλητα είναι με σχηματισμό, κατά την πρωτοβάθμια επεξεργασία κυρίως, MgNH4PO4·6H2O (εξαένυδρο εναμμώνιο φωσφορικό μαγνήσιο ή στρουβίτης).  Επειδή τα αστικά υδατικά απόβλητα δεν περιέχουν επαρκή προς το σκοπό αυτό συγκέντρβωση μαγνησίου, διερευνάται η χρήση διαφόρων πηγών του:Α.  Χρήση θαλασσινού νερούΒ. Ηλεκτροχημική παραγωγή μαγνησίου με τη διάλυση ανόδων μεταλλικού μαγνησίουΓίνετι παραμετρική μελέτη για τη διερεύνηση των βέλτιστων συνθηκών ανάκτησης Ρ και Ν από προσομοιωμένα υδατικά απόβλητα.