Τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διεργασιών παραγωγής χρωστικών, βιοπλαστικών και λιπαρών οξέων από μικροφύκη

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Κορνάρος Μιχάλης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Wastewater Engineering (CHM_E_A1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Bioreactor Analysis and Design (CHM_E_A3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Παπουτσή Φιλιππα (AM: 1069017)