Ανάπτυξη ενέσιμων υδροπυκτωμάτων από αποκρίσιμα συμπολυμερή

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Materials Science and Technology
Επιβλέπων:
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Suspensions and Emulsions (CHM_E_Β6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Biomaterials (CHM_E_Γ3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Κατερίνα Μοσχίδη (AM: 1069000)