Μελέτη της καταβύθισης αλάτων σε μικροκανάλια σε διαφορετικές συνθήκες διαβροχής

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Wastewater Engineering (CHM_E_A1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Suspensions and Emulsions (CHM_E_Β6)