Δομικές μελέτες μιας μυκητιακής ημικυτταρινάσης

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Process & Environmental Engineering
Επιβλέπων:
Δημαρόγκωνα Μαρία
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Bioreactor Analysis and Design (CHM_E_A3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Biomaterials (CHM_E_Γ3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Βασιλική Κοσμίδου (AM: 1019619)