Προκήρυξη Θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή / Αναπλ. Καθηγητή / Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Φυσικοχημεία"

Posted on
Τομέας
Chemical Technology & Applied Physical Chemistry
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP40524 (Καθηγητής), ΑΡΡ40526 (Αναπληρωτής Καθηγητής), ΑΡΡ40529 (Επίκουρος Καθηγητής)
Vacancy Submission Start
Vacancies Submission End
Γνωστικό Αντικείμενο

Ερευνητική δραστηριότητα στο παρακάτω πεδίο:

Υπολογιστικές μέθοδοι από πρώτες αρχές (κβαντικές), μέθοδοι θεωρίας συναρτησιοειδούς πυκνότητας, μέθοδοι μοριακής δυναμικής από πρώτες αρχές για υπολογισμούς μοριακών και ηλεκτρονικών δομών, με στόχο (ενδεικτικά) τη μελέτη διεπιφανειών, της θερμοδυναμικής σταθερότητας, της χημικής δραστικότητας και της σχέσης δομής - ιδιοτήτων καταλυτικών, πορωδών και εν γένει λειτουργικών υλικών με στοχευμένες ιδιότητες.

Λεπτομέρειες:

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Καθηγητή: APP40524
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40524

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ40526
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40526

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ40529
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40529

Job Duration Type
Ορισμένου Χρόνου