Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών 8-10 Μαρτίου 2021

Posted on

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών 8-10 Μαρτίου 2021

 

Οι Επιτροπές ανά τομέα είναι:

Α΄τομέας: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος

Σπυρίδων Πανδής, Χριστάκης Παρασκευά αναπλ. μέλος Σταύρος Παύλου.

 

Β΄τομέας: Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας

Συμεών Μπεμπέλης, Σογομών Μπογοσιάν αναπλ. μέλος Αλέξανδρος Κατσαούνης

 

Γ΄τομέας: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Γεώργιος Πασπαράκης, Ελευθέριος Αμανατίδης αναπλ. μέλος Γεώργιος Αγγελόπουλος

 

Επισυνάπτονται οι πίνακες ανά τομέα.

 

Εκ της γραμματείας