Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (TXM), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς  στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη βελτίωση μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας.
 
Το ΤΧΜ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και τη διεθνή δυναμική της επιστήμης της χημικής μηχανικής, η οποία πρωτοπορεί σε περιοχές όπως η βιοτεχνολογία και η βιολογική μηχανική, η νανοτεχνολογία και οι ήπιες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αποτελώντας κέντρο αριστείας σε αρκετές από αυτές.

Η εκπαίδευση και η έρευνα στο ΤΧΜ διεξάγονται με βάση διεθνή πρότυπα ποιότητας και έχουν οδηγήσει σε επανειλημμένες διακρίσεις το Τμήμα, τους καθηγητές και τους αποφοίτους του, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Στο ΤΧΜ εκτελούνται σημαντικά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, τη ΓΓΕΤ, άλλους ελληνικούς φορείς και τη βιομηχανία, σε συνεργασία με μερικά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Τα αποτέλεσματα αυτής της προσπάθειας αντικατοπτρίζονται σε ένα μέσο αριθμό περισσότερων από 100 δημοσιεύσεων ανά έτος σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.

Το ΤΧΜ στεγάζεται σε δύο σύγχρονα κτίρια στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, με θαυμάσια θέα στα βουνά της Πελοποννήσου και τον Πατραϊκό κόλπο.
 

Περισσότερες πληροφορίες για τους ανθρώπους, τις σπουδές και την έρευνα στο ΤΧΜ μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες μας και στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.