Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ανόργανα Συνδετικά Υλικά"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τομέας
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
ΦΕΚ Δημοσίευσης
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP13522
Ημερομηνία Ανάρτησης
Γνωστικό Αντικείμενο

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Γ' Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανα Συνδετικά Υλικά».