Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τομέας
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
ΦΕΚ Δημοσίευσης
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP.14830 (Kαθηγητής), ΑΡΡ.14831 (Aναπλ. Kαθηγητής), ΑΡΡ.14832 (Eπικ. Καθηγητής)
Ημερομηνία Ανάρτησης
Γνωστικό Αντικείμενο

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής"

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 14/04/2022, 00:00 (14/04/2022, 00:00 UTC+03:00)

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 14/06/2022, 23:59 (14/06/2022, 23:59 UTC+03:00)