Παράταση Αναστολής Πρακτικής Άσκησης έως 10 Μαΐου

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Οι πάσης φύσεως Πρακτικές Ασκήσεις επί του παρόντος βρίσκονται σε αναστολή έως 10-5-2020 βάσει των οδηγιών του Υπουργείου (http://praktiki.upatras.gr/wp-content/uploads/2020/04/fek_1293_Δ1α_ΓΠ.οικ.24343@10.04.2020.pdf ).

Αναμένουμε σχετικές οδηγίες για το τι θα ισχύει μετά τις 10-5-2020.

Στον σχετικό ιστότοπο για την Πρακτική Άσκηση (http://praktiki.upatras.gr) θα αναρτηθούν νεότερες οδηγίες όταν αυτές υπάρχουν.

 

Ο Υπεύθυνος της ΠΑ

Γεώργιος Νικολάου Αγγελόπουλος, Καθηγητής