Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης - Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των επιστημονικών υπευθύνων, συζητήθηκαν θέματα τόσο γενικά, όσο και ειδικά, που αφορούν στη Πρακτική Άσκηση.

Η γενική διαπίστωση ήταν το «ξαφνικό» της επανέναρξης της Π.Α.. Για την εξ αποστάσεως Π.Α., απαιτείται σχετικό έγγραφο από το υπουργείο. Το γενικό θέμα θα συζητηθεί στη Σύγκλητο της Τρίτης 12-5-2020. Ζητήθηκε οι φετινές θέσεις να μεταφερθούν για το 2021, όμως αυτό δεν φαίνεται εφικτό.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σας δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες. Θα ενημερωθείτε πάλι την Τετάρτη 13-5-2020.

 

Ο Υπεύθυνος της ΠΑ

Γεώργιος Νικολάου Αγγελόπουλος, Καθηγητής