Ολοκλήρωση εξ αποστάσεως μαθημάτων και εργαστήρια εαρινού εξάμηνου

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Η Γενική Συνέλευση του ΤΧΜ με την υπ΄ αριθμ.: 606/22.5.2020 αποφάσισε:

  • Ολοκλήρωση των εξ αποστάσεως μαθημάτων στις 29/5/2020.
  • Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων στις 25/5/2020 και ολοκλήρωσή τους μέχρι τις 27/6/2020.

Θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης τα Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας, μέρος του Εργαστηρίου Διεργασιών ΙΙ και μέρος του Εργαστηρίου Φυσικής.

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν τα Εργαστήρια Φυσικοχημείας, Αριθμητικής Ανάλυσης, Πολυμερών, Σχεδιασμού Εργοστασίων, Φυσικών Διεργασιών ΙΙ, μέρος του Εργαστηρίου Διεργασιών ΙΙ, και μέρος του Εργαστηρίου Φυσικής.

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις από τον εκάστοτε διδάσκοντα.

 

Εκ της Γραμματείας