Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Η Γενική Συνέλευση του ΤΧΜ με την υπ΄ αριθμ.: 606/22.5.2020 αποφάσισε:

  • Διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου από 29/6/20 έως 17/7/2020.
  • Διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων επί διπλώματι φοιτητών (μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου) από 15/6/20 έως 26/6/2020.
  • Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών 20-21 Ιουλίου 2020.

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις από τον εκάστοτε διδάσκοντα.

 

Εκ της Γραμματείας