Δήλωση μαθημάτων των επί διπλώματι φοιτητών/τριών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους επί διπλώματι φοιτητές θα ανοίξουν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 έως τη Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Η διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων επί διπλώματι φοιτητών (μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου) από 15/6/2020 έως 26/6/2020.

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις από τον εκάστοτε διδάσκοντα.

 

Εκ της Γραμματείας