Πρακτική Άσκηση - Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Κοινοποιείται το ΦΕΚ που αφορά και στη Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική αναφέρεται στο Άρθρο 4. Με δεδομένη την επανέναρξη της, σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ http://www.nomotelia.gr/photos/File/1971b-20.pdf καλείστε όσοι ενδιαφέρεστε για την υλοποίηση της και δικαιούστε, να το δηλώσετε ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, email, και στις δυο διευθύνσεις: angel@upatras.gr; stamatiou@chemeng.upatras.gr, δηλώνοντας παράλληλα την εταιρεία με την οποία έχετε προσυννενοηθει. Επισημαίνουμε ότι η φετινή εξεταστική περίοδος ολοκληρωνεται έως τις 24 Ιουλίου 2020 σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου.

Ακολουθεί το μήνυμα του γραφείου πρακτικής:

"κ.κ. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και Συνεργάτες καλησπέρα σας,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ΦΕΚ αριθ. φύλλου 1935/20-5-2020 με σκοπό την ενημέρωσή σας. Τα κύρια σημεία που δίνουμε την απαραίτητη προσοχή μας είναι:

α) παράταση της χρονικής διάρκειας της πρακτικής άσκησης πέραν της ημερομηνίας λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και έως την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας αυτής, αλλά όχι πέραν της 31.12.2020,β) μεταφορά του υπολειπόμενου χρόνου της πρακτικής άσκησης σε επόμενο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν πραγματοποιείται στο καταληκτικό έτος του προγράμματος σπουδών,γ) μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης χρονικής διάρκειας για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατ’ ανώτατο όριο έως 30% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση του συνόλου της πρακτικής άσκησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεn

δύναται να εφαρμοστούν οι περ. α’ και β’. Η εν λόγω περίπτωση ισχύει αποκλειστικά για την πρακτική άσκηση που προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια αυτής, όπως τα προγράμματα σπουδών των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και ορισμένων Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων.
 

Για οποιανδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στην διάθεσή σας. 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ.: 2610 997884"

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
fek_ergasth_askhseis_exetaseis_aei.pdf 135.09 KB