Νέο ΦΕΚ για λειτουργία εκπαιδευτικών δομών από 01.06.20

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Επισυνάπτεται νέο ΦΕΚ του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς ενημέρωσή σας, ιδίως σε ότι αφορά το άρθρο 5.1 για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus.

Το ΦΕΚ έχει τίτλο "Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020".

Εκ της Γραμματείας

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία