Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις του παλαιού και του νέου συστήματος θα γίνουν από τις 20 έως 21 Ιουλίου 2020, μέσω skype. Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να συνδεθούν μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών. Εάν κάποιος αδυνατεί να κάνει την παρουσίασή του ηλεκτρονικά θα συνεννοηθεί με την τριμελή επιτροπή του.

Οι Επιτροπές ανά τομέα είναι:

Α΄τομέας: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος

Ιωάννης Κούκος, Διονύσιος Μαντζαβίνος αναπλ. μέλος Σπυρίδων Πανδής

Β΄τομέας: Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας

Βλάσιος Μαυραντζάς, Γεώργιος Κυριακού, αναπλ. μέλος Συμεών Μπεμπέλης

Γ΄τομέας: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Δημήτριος Κουζούδης, Δημήτριος Ματαράς, αναπλ. μέλος Γεώργιος Πασπαράκης

 

Οι φοιτητές/τριες να στείλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά στην επιτροπή τους έως 12 Ιουλίου 2020.

Οι αιτήσεις για τις παρουσιάσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία έως 3 Ιουλίου 2020.

 

Εκ της Γραμματείας