Εξέταση Μαθήματος Γαλλικής Γλώσσας Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας και ορολογίας θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου και στις ώρες 09:15΄- 12:15΄ για όλα τα επίπεδα και τις κατευθύνσεις, καθώς και για τους επί πτυχίω φοιτητές (εμβόλιμη).

Για το σκοπό αυτό παρακαλώ ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους φοιτητές σας, οι οποίοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στον Διδάσκοντα του μαθήματος Ανδρέα Βελισσάριο στο μαίηλ avelissa@upatras.gr . Επίσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση αποστέλλοντας μαίηλ-δήλωση συμμετοχής, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους, το τμήμα τους, το εξάμηνο φοίτησης, τον αριθμό μητρώου τους καθώς και το επίπεδο στο οποίο θα εξεταστούν (Γαλλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV).,

Ο Διδάσκων

Δρ.Ανδρέας Βελισσάριος