Εξετάσεις Μαθημάτων Επιλογής από Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας προωθούμε έγγραφο του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών σχετικά με τις εξετάσεις των μαθημάτων επιλογής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, εαρινού Εξαμήνου

Εκ της Γραμματείας