Συνεντεύξεις με το Διδακτικό Προσωπικό - Βίκτορας Στιβανάκης

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Έχοντας ξεκινήσει την ακαδημαϊκή του καριέρα πριν την ίδρυση του τμήματος, ο Βίκτορας Στιβανάκης προσπαθούσε πάντα να δίνει στα μαθήματα του ένα βιωματικό χαρακτήρα.

Πιστεύει ότι ένα απλό μάθημα μπορεί να γίνει σύνθετο, αν οι φοιτητές δεν έχουν κίνητρα να το παρακολουθήσουν. Συνεπώς, κατηγοριοποιεί τα μαθήματα σε δύο ομάδες: αυτά που ενθουσιάζουν τους φοιτητές και εκείνα που είναι λιγότερο “ελκυστικά” γι’ αυτούς. Τους ενθαρρύνει να μελετούν σε ομάδες, ακόμη και με συναδέλφους τους από άλλες πολυτεχνικές σχολές. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται στην αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και αστικών απορριμμάτων.

Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται ένθερμα με τον εθελοντισμό, εφόσον πιστεύει ότι αποτελεί γέφυρα μεταξύ του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας και γι’ αυτό το λόγο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία και δράση της εθελοντικής μας ομάδας.

 

 

Φωτογραφικό Υλικό
1