Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Υπολογιστών (CHM_163) του 1ου Εξαμήνου

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Εργαστήριο Υπολογιστών (CHM_163) δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5/10 και την Τετάρτη 7/10/2020. Την Τρίτη 6/10/2020 στις 12:00 , το μάθημα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας skype for business (χρησιμοποιείστε τον σύνδεσμο) https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/efarsari/3IT8J0SH ) οπότε και θα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής τόσο του μαθήματος όσο και του εργαστηρίου.

Καλή αρχή,

Εργίνα Φαρσάρη