Σύνδεσμος μαθήματος "Ιστορία της Τεχνολογίας Ι"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος του μαθήματος επιλογής  Α Ομάδας  "Ιστορία της Τεχνολογίας Ι"

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/chondros/SSVZS5FZ 

 

Από τη Γραμματεία