Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Υπολογιστών Α' Έτους

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Οι δια ζώσης συναντήσεις του Εργαστηρίου Υπολογιστών ξεκινούν τη Δευτέρα 19/10/2020. Στο αρχείο θα βρείτε τις ομάδες του εργαστηρίου με τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες. Επίσης, στο αρχείο δίπλα από το όνομά σας θα δείτε και τη θέση στην οποία θα πρέπει να κάθεστε κάθε φορά που θα έρχεστε στο εργαστήριο.

Οι διδάσκοντες/ουσες

Εργίνα Φαρσάρη

Ειρήνη Αλεξοπούλου

Σπύρος Σφήκας

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
computerlab_course_2020-2021-student_groups.pdf 149.09 KB