Κωνσταντίνος Γούλας - Κατάλυση για την αναβάθμιση βιομάζας: Βασικές και εφαρμοσμένες γνώσεις για την παραγωγή καυσίμων και χημικών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Κωνσταντίνος ΓούλαςΣτα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο κ Κωνσταντίνος Γούλας με τίτλο "Κατάλυση για την αναβάθμιση βιομάζας: Βασικές και εφαρμοσμένες γνώσεις για την παραγωγή καυσίμων και χημικών".

Ο Κωνσταντίνος Γούλας έλαβε το δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2009. Έλαβε το διδακτορικό του το 2015 από το UC Berkeley, ερευνώντας την αναβάθμιση προϊόντων ζύμωσης σε πρόδρομες ενώσεις καυσίμων ντίζελ μέσω διαδοχικών αντιδράσεων αφυδρογόνωσης-αλδολικής συμπύκνωσης. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Catalysis Center for Energy Innovation στο Πανεπιστήμιο του Delaware, εστιάζοντας στην ανάπτυξη θεμελιωδών σχέσεων δομής-ενεργότητας για αντιδράσεις υδροαποξυγόνωσης. Από το 2018, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Χημικών Μηχανικών στο πανεπιστήμιο Oregon State. Η έρευνα στην ομάδα του επικεντρώνεται στη χρήση φασματοσκοπίας για την κατανόηση θεμελιωδών σχέσεων μεταξύ δομής και ενεργότητας στην κατάλυση με μεταλλικά κράματα και στο συνδυασμό κινητικής και φασματοσκοπίας για την ανάπτυξη καταλυτών για διεργασίες αναβάθμισης βιομάζας.

Δείτε το video της ομιλίας του κ. Κωνσταντίνου Γούλα