Δημήτριος Νιάκολας - Χημικές Διεργασίες και Προηγμένα Υλικά για τη διαχείριση Ενέργειας/Περιβάλλοντος με κυψελίδες καυσίμου/ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας (SOFCs/SOECs) και υψηλής πίεσης (HP WE)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Δημήτριος ΝιάκολαςΣτα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο Δημήτριος Νιάκολας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) έδωσε διάλεξη με τίτλο "Χημικές Διεργασίες και Προηγμένα Υλικά για τη διαχείριση Ενέργειας/Περιβάλλοντος με κυψελίδες καυσίμου/ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας (SOFCs/SOECs) και υψηλής πίεσης (HP WE)".

Ο Δρ., ΜΒΑ, Δημήτριος Κ. Νιάκολας είναι Χημικός, συνεργαζόμενος ερευνητής στο ITE/IEXMH. Κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της φυσικοχημείας, ετερογενούς κατάλυσης, χημικών/ηλεκτροχημικών διεργασιών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, διεργασιών χημικής μηχανικής, χημικής και ηλεκτροχημικής κινητικής, [κυψελίδες καυσίμου/ηλεκτρόλυσης στερεών οξειδίων (SOFCs/SOECs), κυψελίδες ηλεκτρόλυσης χαμηλής θερμοκρασίας & υψηλής πίεσης (High Pressure PEM Electrolysis)], καθώς και στο σχεδιασμό ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων για επίγειες και διαστημικές εφαρμογές. Στα πεδία εμπειρογνωμοσύνης του, επίσης, περιλαμβάνεται η στρατηγική διαχείριση ενέργειας, καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και η αξιολόγηση τεχνολογιών. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει προσφέρει διδακτικό έργο (ΠΔ 407/80, Επίκουρος και Αναπληρωτής) στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια των μαθημάτων «Ανόργανες & Οργανικές Χημικές Βιομηχανίες» και «Αναλυτική Χημεία-I (εργαστήρια)». Έχει διατελέσει ομιλητής σε 45 Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια με συνολικά 86 συμμετοχές. Είναι συγγραφέας σε 32 επιστημονικές δημοσιεύσεις, κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κριτής ερευνητικών Ευρωπαϊκών προτάσεων στα πλαίσια του HORIZON 2020, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και μέλος στο μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών της Γ.Γ.Ε.Τ. Έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος για τη συγγραφή και επιστημονική διεκπεραίωση σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα, στα οποία περιλαμβάνονται τα: (I) “ROBANODE” [EU-FCH-JU-245355], (II) “SUSHGEN” [Marie Curie-ITN-238678], (III) “T-CELL” [EU-FCH-JU-298300], European Space Agency (ESA) [4000109578/13/NL/SC], (IV) “SElySOs” [HORIZON 2020-671481], (V) “Eco-Bio-H2-FCs” [Τ2ΕΔΚ-00955], (VI) “NewSOC” [HORIZON 2020-874577].

Δείτε video της παρουσίασης του κ. Δημήτρη Νιάκολα