Γεώργιος Δ. Βέρρος - Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής μη Αντιστρεπτών Διεργασιών στη Διάχυση Πολυμερών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο Γεώργιος Δ. Βέρρος έδωσε διάλεξη με τίτλο "Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής μη Αντιστρεπτών Διεργασιών στη Διάχυση Πολυμερών".

Ο Δρ  Γεώργος  Δ.  Βέρρος γεννήθηκε το 1965 στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το  Τμήμα Χημικών Μηχανικών  της  Πολυτεχνικής Σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1989, ακολουθώντας την οικογενειακή του παράδοση στη Χημεία και τη Μηχανική. Έλαβε  το  διδακτορικό του  στη μηχανική αντιδραστήρων  πολυμερισμού το 1995 από το ίδιο τμήμα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του  έλαβε  πολλές υποτροφίες και συμμετείχε ως ερευνητής σε προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την EXXON, τη Novo Nordisk SA κ.λπ. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται  στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας πολυμερών με έμφαση στην προσομοίωση διεργασιών και περιλαμβάνουν: α) μαθηματική μοντελοποίηση,  βελτιστοποίηση πραγματικού χρόνου, υπολογισμό κατανομής μοριακού βάρους σε αντιδραστήρες πολυμερισμού, αντιδράσεις πολυμερισμού που  ελέγχονται από φαινόμενα  διάχυσης καθώς και νανοσύνθετα  υλικά β) εφαρμογές της θερμοδυναμικής μη αντιστρεπτών  διεργασιών  στην επιστήμη και τεχνολογία των πολυμερών. Είναι συγγραφέας  σαράντα πέντε  δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα Polymer, J. Membrane Sci. και έχει συγγράψει περισσότερες από σαράντα δημοσιεύσεις στα Πρακτικά των Συνεδρίων, όπως  τα AIChE Annual Meetings, ISCRE κ.λπ. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της  ACS .

Υπηρετεί στη Συντακτική Επιτροπή των περιοδικών Crystals  (MDPI, IF: 2.436) και Processes (MDPI, IF: 2.4). Είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά  περιοδικά και έχει επίσης λάβει πολλές προσκλήσεις για δημοσίευση σε ερευνητικά περιοδικά. Ο Γιώργος και η σύζυγός του Χρυσούλα Γερανού ζουν στην υπέροχη πόλη της Θεσσαλονίκης στη βόρεια Ελλάδα. Εργάζεται από το 1999 στο Δημόσιο Τομέα σε περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Δείτε video της παρουσίασης του κ. Βέρρου