ΔΠΜΣ ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών 2021 - Ανακοίνωση διδάσκοντα

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του κ. Κωστόπουλου, για το εαρινό εξάμηνο 2021, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο κάθε μάθημα, στο eclass, με σκοπό να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις για την έναρξη και την εξέλιξη των μαθημάτων:

Tα μαθήματα θα ξεκινήσουν από 1η Μαρτίου.

 

Β. Κωστόπουλος

22/02/2021