Βεβαίωση μετακίνησης φοιτητών για σίτιση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Διά του παρόντος, σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η μετακίνηση των φοιτητών που έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης και μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, με χρήση του κωδικού 2. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους σχετική βεβαίωση, από τις γραμματείες των ιδρυμάτων σας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Επισημαίνεται ότι:

  1. Ώρες προβλεπόμενης προσέλευσης στο χώρο σίτισης: σύμφωνα με το πρόγραμμα του εστιατορίου που σιτίζεται ο φοιτητής
  2. Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης: σύμφωνα με το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους
  3. Τα στοιχεία των φοιτητών συμπληρώνονται  από τους ίδιους τους φοιτητές και υπογράφουν( κάτω αριστερά της βεβαίωσης) για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν

Η βεβαίωση εκδίδεται με υπογραφή του Προϊσταμένου του Τμήματος, ΜΟΝΟ για τη συγκεκριμένη Εστία που έχει δικαίωμα σίτισης ο φοιτητής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔ. ΔΟΜΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Μετακίνηση φοιτητών για σίτιση 114.3 KB