Έργο ITACA: δημιουργία καινοτόμου κέντρου εκπαίδευσης στο πλαίσιο εκπαίδευσης τρίτου κύκλου στο Αζερμπαϊτζάν

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ITACA

Οι δράσεις, οι οποίες έχουν σχεδιασθεί στα πλαίσια του έργου, συμπεριλαμβάνουν:

  • Τη σχεδίαση και δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης, στο οποίο οι εταίροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Αζερμπαϊτζάν (ΑΖ) καθώς και οι συμμετέχοντες φορείς (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τις σύγχρονες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, στο  πεδίο της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις  στον τομέα του περιβάλλοντος, τις οποίες αντιμετωπίζει το ΑΖ.
  • Τη σχεδίαση και την ανάπτυξη προκεχωρημένου κύκλου σπουδών, επιπέδου τρίτου κύκλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της αποκατάστασης του περιβάλλοντος με στόχο την εκπαίδευση ειδικών  σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες είναι δυνατό να εφαρμοσθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν επιτυχώς περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης στα πεδία εφαρμογών.
  • Την εκτίμηση του κατά πόσο είναι εφικτή η εισαγωγή στο ΑΖ του νέου αυτού τύπου εκπαίδευσης (του τρίτου δηλαδή κύκλου) ο οποίος δεν υφίσταται στο σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΑΖ  (με την εξαίρεση την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος) από την οπτική γωνία της γεφύρωσης του βιομηχανικού τομέα με τα ακαδημαϊκά κέντρα.  Το γεγονός αυτό , αναμένεται να είναι επωφελές για την εισαγωγή των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας την ποιότητα του επαγγελματικού επιπέδου των τεχνικών στις επιχειρήσεις του ΑΖ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
  • Την εισαγωγή καινοτόμου και πρακτικότερης μεθοδολογίας διδασκαλίας, προσαρμοσμένης σε μάθηση επικεντρωμένη στην επίλυση προβλημάτων και στην εκπόνηση σχεδίων εργασίας.

ITACA

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις δράσεις του έργου, συμπεριλαμβάνουν:

  • Συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ του ΑΖ και στη βελτίωση της εκπαίδευσης των μηχανικών και των τεχνικών στους τομείς της αποκατάστασης εδαφών και υδάτων και στη διαχείριση των αποβλήτων προκειμένου να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι δραστηριότητες παραγωγής υγρών υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου στο ΑΖ.
  • Η βελτίωση και επιτάχυνση της πρόσληψης των αποφοίτων και των στελεχών και η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.
  • Η εισαγωγή νέας, προηγμένης τεχνολογίας στον τομέα της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και στη διαχείριση των αποβλήτων.
  • Η αύξηση της αειφορίας στο βιομηχανικό τομέα της παραγωγής υγρών υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου:  https://www.itacaproject.eu

Εταίροι του έργου:

ITACA-Partners

 

Συμμετέχουν στο έργο από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών:

Ομότιμος Καθηγητής Π.Κουτσούκος

Καθηγητής Χριστάκης Παρασκευά

Από το Τμήμα Φαρμακευτικής

Αναπλ. Καθηγητής Παύλος Κλεπετσάνης

Συντονιστής Διοικητικού έργου και οικονομικής διαχείρισης:  Μ. Σύψα, ΕΤΕΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.