Ανακοίνωση για τη Δυνατότητα Επανεξέτασης για Βελτίωση Βαθμολογίας από 17-28 Ιουλίου 2023

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 & 80, παρ. 22 του Ν. 4009/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι φοιτητές του Τμήματος κατά την διάρκεια των κανονικών ετών φοίτησης τους (5 έτη), έχουν την δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας τους, σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μας. Ειδικότερα, η δυνατότητα επανεξέτασης όλων των μαθημάτων χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου του ιδίου ακαδ. έτους και μόνον.

Μετά το τέλος της επανεξέτασης, στην καρτέλα του φοιτητή υπολογίζεται η εξέταση με το μεγαλύτερο βαθμό  στο πτυχίο.

Οι φοιτητές του Τμήματος μας, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το μέγιστο αριθμό μαθημάτων του έτους και μόνο.

Η Γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται αιτήσεις αναβαθμολόγησης στο https://eservice.upatras.gr/cases/1-foititikes-aitiseis

από 17 - 28 Ιουλίου 2023.