Αλλαγή τρόπου εξέτασης από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας ενημερώνουμε ότι στα παρακάτω μαθήματα έγινε αλλαγή του τρόπου εξέτασης από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως

Άλλαξαν από Δια Ζώσης σε ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ τα εξής μαθήματα:

23-9-2021:  ΦΥΣΙΚΗ Ι (Κουζούδης)

14-9-2021:  ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Κουζούδης)

 9-9-2021:   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (Κουζούδης-Κέννου-Μπρόσντα)