Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών φοιτητών 11-13 Οκτωβρίου 2021

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις του παλαιού και του νέου συστήματος θα γίνουν από τις 11-13 Οκτωβρίου 2021, μέσω skype. H Ανακοίνωση για το πρόγραμμα Παρουσιάσεων θα γίνει μία εβδομάδα νωρίτερα μαζί με το link που θα πρέπει να  συνδεθούν. Εάν κάποιος αδυνατεί να κάνει την παρουσίασή του ηλεκτρονικά θα συνεννοηθεί με την τριμελή επιτροπή του.

Οι Επιτροπές ανά τομέα είναι:

Α΄τομέας: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος

Σπυρίδων Πανδής, Χριστάκης Παρασκευά αναπλ. μέλος Μαρία Δημαρόγκωνα

 

Β΄τομέας: Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας

Συμεών Μπεμπέλης, Σογομών Μπογοσιάν αναπλ. μέλος Αλέξανδρος Κατσαούνης

 

Γ΄τομέας: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Γεώργιος Πασπαράκης, Ελευθέριος Αμανατίδης αναπλ. μέλος Γεώργιος Αγγελόπουλος

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να στείλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά στην επιτροπή τους έως τις 4  Οκτωβρίου 2021.

Επίσης η φόρμα συμμετοχής τους να σταλεί με email στη γραμματεία έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Επισυνάπτονται οι φόρμες.

Εκ της γραμματείας

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία